Bản công bố thành phần chất lượng các loại tinh dầu tự nhiên

Bản công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng các loại tinh dầu tự nhiên

Bản công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng các loại tinh dầu tự nhiên

18:39 - 21/01/2019

Bản chỉ tiêu chất lượng các loại tinh dầu nguyên chất do Loda cung cấp. Là thước đo giá trị chuẩn mực của tinh dầu thiên nhiên. Bản phân tích thành phần cho chúng ta biết các chất chính có trong tinh dầu nguyên chất

Ảnh UrL
Quy trình sản xuất tinh dầu Quế, Cách làm tinh dầu quế!

 

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG TINH DẦU

 

1. Bản công bố chất lượng tinh dầu Quế nguyên chất LODA

Thành phần chính trong tinh dầu quế là Cinnamaldehyde chiếm trên 80%, và thông thường không quá 92% đây là thành phần cơ bản quyết định chất lượng tinh dầu quế

Hàm lượng này thay đổi phụ thuộc vào công nghệ chưng cất tinh dầu và phụ thuộc vào mùa vụ, tuổi của cây cũng như thời gian ủ nguyên liệu, thời gian chiết xuất...

 

 

công bố thành phần chất lượng tinh dầu quế   

Bản phân tích thành phần chất lượng tinh dầu quế nguyên chất LODA

 

 

2. Bản công bố chỉ tiêu chất lượng tinh dầu tràm gió nguyên chất LODA

 

 

bản phân tích chất lượng tinh dầu tràm gió     

Bảng công bố chất lượng tinh dầu tràm gió

 

 

3. Bản kiểm định chất lượng thành phần tinh dầu Sả Java  nguyên chất LODA

 

bản phân tích thành phần chính tinh dầu sả java     

Bản phân tích thành phần tinh dầu sả Java

 

 

4. Bản công bố chất lượng tinh dầu Vỏ Bưởi nguyên chất LODA

 

bản công bố tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tinh dầu vỏ bưởi

Bản kiểm định thành phần tinh dầu vỏ bưởi nguyên chất LODA

 

 

5. Bản kiểm định chất lượng tinh dầu Oải  Hương nguyên chất LODA

 

bản công bố thành phần chất lượng tinh dầu oải hương     

Kết quả kiểm nghiệm thành phần tinh dầu hoa oải hương

 

 

6. Bản Kiểm Nghiệm chất lượng tinh dầu Gừng nguyên chất LODA

 

bản kiểm nghiệm thành phần tinh dầu gừng     

Kết quả kiểm nghiệm thành phần tinh dầu gừng

 

 

7. Kết Quả kiểm nghiệm thành phần tinh dầu Hoa Nhài nguyên chất LODA

 

bản kiểm nghiệm và phân tích thành phần chất lượng tinh dầu hoa nhài

Bản kiểm định chất lượng thành phần tinh dầu hoa nhài (kèm biểu đồ GC-MS)