Đèn đốt tinh dầu bằng điện Hà Nội, đèn tinh dầu hà nội

Đèn đốt tinh dầu bằng điện Hà Nội: DMN-04

  • dmn-04
Đốt nóng bằng bóng điện, có chiết áp điều chỉnh tiết kiệm điện, tinh dầu, những tính năng thân thiện đã tạo nên thương hiệu đèn đốt tinh dầu bằng điện Hà Nội
140,000

Đèn đốt tinh dầu bằng điện Hà Nội: DMN-04