Đèn xông tinh dầu Tràm, đèn xông tinh dầu trong phòng ngủ

Đèn xông tinh dầu tràm: T-16

  • t-16
Chờ đèn xông tinh dầu nóng lên, nhỏ vào vài giọt tinh dầu tràm, đây là phương pháp tốt để bảo vệ sức khỏe đường hô hấp và sử dụng tuyệt vời trong phòng ngủ
180,000

Đèn xông tinh dầu Tràm, đèn xông tinh dầu trong phòng ngủ